شماره تلفن های شرکت:

واحد فروش و بازاریابی: ۳۶۰۵۵۴۱۱-۰۲۱ و ۳۶۰۵۵۶۰۴-۰۲۱

مدیریت : ۰۲۱۳۳۹۹۵۷۵۰

حسابداری : ۰۲۱۳۳۹۹۵۷۵۱

وحید شندواری : ۰۹۱۲۸۱۸۰۸۸۲

تلگرام: ۰۹۹۱۴۸۲۸۴۲۹

 

ما در شبکه های مجازی:

 

 

موقعیت مکانی ما: